Þekkingarmiðstöðin

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar safnar og miðlar hagnýtum upplýsingum sem gagnast fötluðu fólki um land allt. Þekkingarmiðstöðin heldur úti einstökum upplýsingavef, býður upp á leiðsögn í gegnum kerfið og aðgengilegar upplýsingar. 

Sýn

Að efla hreyfihamlað fólk til sjálfstæðs lífs

Markmið

  • Að veita fötluðu fólki og aðstandendum þeirra upplýsingar og stuðning á þeirra eigin forsendum
  • Að standa fyrir námskeiðum og jafningjafræðslu
  • Að veita hlutlausar upplýsingar og ráðgjöf 
  • Að efla þekkingu á málefnum hreyfihamlaðs fólks og vinna að hugarfarsbreytingu í samfélaginu

Gildi

  • Upplýsingagjöf miðstöðvarinnar er óháð og tekur mið af þörfum viðskiptavina hverju sinni
  • Upplýsingagjöfin er aðgengileg og þörfum viðskiptavina er mætt á skilvirkan hátt
  • Upplýsingagjöf/fræðsla miðstöðvarinnar er sýnileg í samfélaginu

Einkunnarorð

Þín leið til sjálfstæðs lífs

Starfsmannastefna

Stefnt er að því að ávalt sé um það bil helmingur starfsfólks Þekkingarmiðstöðvarinnar hreyfihamlað og að allt starfsfólk hafi góða innsýn í málefni fatlaðs fólks. Fjölbreytt menntun og reynsla starfsfólksins er Þekkingarmiðstöðinni til framdráttar. Karlar og konur hafa jöfn starfstækifæri hjá Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar.


Um Þekkingarmiðstöðina

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar tók til starfa 8. júní 2012 og er samstarfsverkefni Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra og Sjálfsbjargarheimilisins, með stuðningi Velferðarráðuneytisins. Starfsemi Þekkingarmiðstöðvarinnar tekur mið af Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og byggir á hugmyndafræði um hið félagslega sjónarhorn á fötlun:

  • norræna tengslalíkanið -  samspil fatlaðs fólks við umhverfi þess
  • sjálfstætt líf – að hafa sama sömu tækifæri og aðrir
  • valdeflingu að hafa vald til að taka ákvarðanir um eigið líf 

Hjá Þekkingarmiðstöðinni er yfirsýn yfir réttindi, þjónustu og aðstoð sem auðveldar hreyfi­hömluðu fólki að lifa sjálfstæðu lífi og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Fræðsla er mjög mikilvægur hluti af starfi Þekkingarmiðstöðvarinnar, og er hún í formi jafningjafræðslu, námskeiða og fyrirlestra. Til Þekkingarmiðstöðvarinnar leita hreyfihamlað fólk, aðstandendur, fagfólk, þjónustuaðilar, fjölmiðlar, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög.

Hlutleysi er undirstaðan í starfi Þekkingarmiðstöðvarinnar til að varðveita trúverðugleika gagnvart þeim sem til hennar leita og einnig þeim sem upplýsingar eru sóttar til. Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar mun því ekki standa í hagsmuna- eða réttindabaráttu fyrir viðskiptavini eða hagsmunasamtök. 

Opnunartími Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar er alla virka daga frá klukkan 10 til 15.

Hægt er að hafa samband við ráðgjafa í gegnum síma eða með því að senda tölvupóst á netfangið

radgjafi(hjá)thekkingarmidstod.is. Þá má einnig senda skilaboð í gegnum facebooksíðu miðstöðvarinnar eða með því koma við hjá okkur í Hátúnið.

Til baka