Fljótsdalshreppur

Végarði | 701 Egilsstaðir | 471 1810 | fljotsdalshreppur(hjá)fljotsdalur.is | Vefsíða Fljótsdalshrepps

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Vopnafjarðarhreppur, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fljótsdalshreppur og Djúpavogshreppur mynda saman eitt félagsþjónustusvæði. Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs veitir íbúum allra sveitarfélaganna þjónustu samkvæmt samningi  þar um.

Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs

Lyngási 12 | 700 Egilsstöðum | 470 0705 | felagsthjonusta(hjá)fljotsdalsherad.is | Vefsíða félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs

Hér má sjá nánar upplýsingar um verkaskiptingu

Liðveisla

Eyðublað til að sækja um félagslega liðveilsu   
Reglur um félagslega liðveilsu         

Húsaleigubætur

Upplýsingar um húsaleigubætur
Eyðublað til að um sækja um húsaleigubætur
Eyðublað til að sækja um sérstakar húsaleigubætur

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks

Upplýsingar um ferðaþjónustu fatlaðs fólks
Reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks
Eyðublað til að sækja um ferðaþjónustu fatlaðs fólks

Félagsleg heimaþjónusta

Reglur um félagslega heimaþjónustu
Upplýsingar um félagslega heimaþjónustu          
Eyðublað til að sækja um félagslega heimaþjónustu                  

Félagslegt leiguhúsnæði

Reglur um félagslegt leiguhúsnæði               
Eyðublað til að sækja um félagslegt leiguhúsnæði
Upplýsingar um húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk

Fjárhagsleg aðstoð

Reglur um fjárhagslega aðstoð             
Eyðublað til að sækja um fjárhagslega aðstoð      

Ýmislegt

Kannaðu hvort þú átt rétt á lækkun fasteignagjalda í Fljótdalshreppi
Samkvæmt lögum er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. (4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga)

Reglur um styrk vegna námskostnaðar eða verkfæra-og tækjakaupa                                                                                Eyðublað til að sækja um styrk vegna náms, verkfæra-og tækjakaupa

Eyðublað til að sækja um heimsendan mat

Upplýsingar um félagslega ráðgjöf


Ef þú vilt fá meiri upplýsingar en eru hér fyrir ofan, hvetjum við þig til að hafa samband við Þekkingarmiðstöðina.


Athugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja.

Til baka