Borgarfjarðarhreppur

Borgarfjörður eystri

Hreppstofa | 720 Borgarfjörður eystri | 472 9999 | Vefsíða Borgarfjarðarhrepps

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Vopnafjarðarhreppur, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fljótsdalshreppur og Djúpavogshreppur mynda saman eitt félagsþjónustusvæði. Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs veitir íbúum allra sveitarfélaganna þjónustu samkvæmt samningi þar um

 samningi þar um.

Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs

Lyngási 12 | 700 Egilsstöðum | 470 0705 | felagsthjonusta(hjá)fljotsdalsherad.is | Vefsíða félagsþjónustu Fljótdalshéraðs

Liðveisla

Eyðublað til að sækja um félagslega liðveislu                                                                                                                        Reglur um félagslega liðveislu

Húsaleigubætur

Eyðublað til að um sækja um húsaleigubætur                                                                                                                      Reglur um sérstakar húsaleigubætur

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks

Eyðublað til að  sækja um ferðaþjónustu fatlaðra                                                                                                        Upplýsingar um ferðaþjónustu fatlaðs fólks                                                                                                                            Reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks                                                                                                                                             

Félagsleg heimaþjónusta

Upplýsingar um félagslega heimaþjónustu          
Reglur um félagslega heimaþjónustu                                                                                                                                  Eyðublað til að sækja um félagslega heimaþjónustu       

Félagslegt leiguhúsnæði

Reglur um félagslegt leiguhúsnæði                                                                                                                                    Eyðublað til að sækja um félagslegt húsnæði                                                                                                                      Eyðublað til að sækja um íbúðir fyrir fatlað fólk með þjónustu/starfsmönnum

Fjárhagsleg aðstoð

Reglur um fjárhagslega aðstoð                                                                                                                                                Eyðublað til að sækja um fjárhagsaðstoð

                       

Ýmislegt

Kannaðu hvort þú átt rétt á lækkun fasteignagjalda í Borgarfjarðarhreppi.
Samkvæmt lögum er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða (4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga).

Reglur um styrk vegna námskostnaðar eða verkfæra-og tækjakaupa                                                                              Eyðublað til að sækja um styrk vegna náns, verkfæra- og tækjakaupa

Eyðublað til að sækja um heimsendan mat

Upplýsingar um félagslega ráðgjöf


Ef þú vilt fá meiri upplýsingar en eru hér fyrir ofan, hvetjum við þig til að hafa samband við Þekkingarmiðstöðina.


Athugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja.

Til baka