Íbúðir

Hér er yfirlit yfir leiguíbúðir félagasamtaka, kaupleiguíbúðir, skammtímaleigu, endurhæfingaríbúðir og búsetu með stuðningi.

Íbúðir til leigu

Í Velferðarkafla okkar má sjá lista af íbúðum sem Landspítalinn hefur yfir að ráða.

Blindrafélagið

Í húsi Blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 eru um 20 leiguíbúðir sem leigðar eru út til félagsmanna í langtímaleigu. Auk þess eru tvær gestaíbúðir og eitt gestaherbergi leigð út til skamms tíma í senn til félagsmanna og aðstandenda þeirra.  Sjá nánar á vefsíðu Blindrafélagsins 

Brynja hússjóður Öryrkjabandalags Íslands

Á vefsíðu sjóðsins kemur fram að hlutverk hans er að eiga og reka íbúðir fyrir öryrkja. Sjóðurinn kaupir og byggir leiguíbúðir. Brynja á um 800 íbúðir sem nær eingöngu eru ætlaðar þeim sem hafa 75% örorkumat.
Nánar á vefsíðu Brynju

MND félagið

MND félagið hefur til leigu 3ja herbergja íbúð í SEM húsinu við Sléttuveg 3. Úthlutun er í nánu samráði við tauga- og lungnalækningadeildir LSH. Íbúðin er vel búin fyrir hjólastólanotendur; Sjúkrarúm, stoð við rúm, lyftari fyrir segl, sturtustóll á hjólum, snúningslök, við salerni eru handstoðir og hækkanir til að setja á  wc. Sængurföt og handklæði fylgja. Þrif og þvottur einu sinni í viku eða að lokinni hverri leigu.  Notkun íbúðarinnar er hugsuð fyrir: * Fólk sem þarf að leita sér lækninga í borginni en þarf ekki endilega að leggjast inn vegna rannsókna eða slíks. * Maka og ættingja inniliggjandi sjúklinga. *Fólk sem vegna breytinga á heimili sínu þarf að flytja að heiman á meða unnið er að breytingum þar. Íbúðin er kjörin til að þjálfa fólk og aðstoðarfólk þess, af spítala og fyrir búsetu heima. Ef fólk vantar aðgengilega íbúð í stuttan tíma geta haft samband á netfangið gudjon(hja)mnd.is og síma 823 7270.

MS-félagið

MS félagið er með eina 2ja herbergja íbúð til útleigu sem er staðsett að Sléttuvegi 9 í Reykjavík. Íbúðin er ætluð félagsmönnum og fjölskyldum þeirra. Nánari upplýsingar um íbúðina má finna á vef félagsins .

SEM Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra

Markmið SEM samtakanna eru að byggja og reka félagslegt íbúðarhúsnæði sem taki tillit til sérþarfa hreyfihamlaðra, handa félögum SEM. Einnig að safna, taka við og ráðstafa fé til byggingar og reksturs félagslegra íbúða, sameignar íbúðarhúsa, nauðsynlegrar aðstoðar við íbúana eða annarra skyldrar þjónustustarfsemi. 

SEM samtökin hafa innréttað herbergi í húsi félagsins sem leigja á til félagsmanna og aðstandenda þeirra í skammtímaleigu. Leigutíminn er frá einum sólarhring til viku í senn. Herbergið er innréttað með það í huga að nægt pláss sé fyrir hjólastólanotendur.  Í herberginu er eitt rúm af stærðinni 140x200 cm, sturta og salerni sem er hannað með hjólastólanotendur í huga.  Engin hjálpartæki fylgja en hægt er að hafa samband ef þörf er á lyftara. Herbergið er kjörið fyrir aðstandendur sem ferðast utan að landi til að heimsækja félagsmenn. Vinir og vandamenn geta einnig fengið herbergið leigt í gegnum félagsmenn samkvæmt reglum. Hægt er að panta herbergið eða fá frekari upplýsingar með því að senda fyrirspurn á netfangið herbergi(hja)sem.is 

Nánar á vefsíðu SEM samtakanna

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra

Í Sjálfsbjargarhúsinu eru 36 eins og tveggja herbergja félagslegar leiguíbúðir ásamt nokkrum stæðum í bílageymslu. Íbúðirnar eru hannaðar með hliðsjón af þörfum hreyfihamlaðs fólks og ætlaðar til leigu fyrir það. Íbúar geta, allt eftir aðstæðum og fötlun hvers og eins, átt rétt á heimaþjónustu (heimilishjálp) og/eða heimahjúkrun frá ríkinu og húsaleigubótum frá Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast nánari upplýsingar hjá formanni Sjálfsbjargar landssambands eða framkvæmdastjóra.

Félagslegt húsnæði á vegum sveitarfélaga

Mörg sveitarfélög eiga félagslegt leiguhúsnæði og/eða þjónustuíbúðir. Nánar um félagslegt húsnæði

Búseta með stuðningi

Sjálfsbjargarheimilið       

Sjálfsbjargarheimilið er með 35 búseturými fyrir hreyfihamlaða á aldursbilinu 18-67 ára. Um er að ræða einstaklingsherbergi, 2 með eigin baðherbergi en hin með sameiginlegri snyrtiaðstöðu.  Af rýmunum 35 eru tvö vegna skammtímadvalar og 17 fyrir sjálfstæða búsetu með stuðningi. Íbúum í sjálfstæðri búsetu með stuðningi stendur til boða einstaklingsíbúð.  Viðkomandi fær greiddan lífeyri, greiðir húsaleigu og kaupir þjónustu og fæði af Sjálfsbjargarheimilinu á grundvelli endurhæfingar og/-eða hæfingarsamnings sem gerður er við hann.  Sjá nánari upplýsingar á vef Sjálfsbjargarheimilisins.

Nánari upplýsingar veitir:

  • Guðrún Erla Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri,  gudrun(hjá)sbh.is

Endurhæfingaríbúðir/þjálfunaríbúðir

Endurhæfingaríbúð fyrir blinda og sjónskerta

Blindrafélagið á endurhæfingaríbúð fyrir blinda og sjónskerta, með búsetuendurhæfingu gefst einstaklingum tækifæri til að öðlast færni við að halda heimili og fá til þess einstaklingsmiðaða þjálfun og kennslu. Þeir sem hafa áhuga á að komast inn í slíka íbúð hafa samband við ráðgjafa Þjónustu/-og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Þjálfunaríbúð Grensásdeildar

Grensásdeild Landspítalans er með þjálfunaríbúð á endurhæfingardeildinni. Þar fá einstaklingar deildarinnar þjálfun í að hugsa um sjálfa sig heima eða við að prófa hjálpartæki áður en kemur að útskrift.  Skjólstæðingarnir geta verið í íbúðinni allt að fjórar vikur.

Kaupleiguíbúðir

Búseti

Með búseturétti hjá Búseta lágmarkar íbúi fjárbindingu sína í fasteign og kaupir búseturétt sem tryggir honum öryggi til búsetu eins lengi og honum hugnast og fær þjónustu er tengist viðhaldi fasteignar.  Ekki er hægt að segja viðkomandi upp húsnæðinu svo framarlega sem staðið er í skilum með mánaðarlegt gjald og íbúi hlýtur reglum félagsins. Nánar á vefsíðu Búseta

Húsnæðissamvinnufélagið Búmenn

Tilgangur Búmanna er að láta byggja hentugt gott húsnæði fyrir félagsmenn sína og hafa umsjá með rekstri þeirra. Með magnkaupum nær félagið verði íbúðanna töluvert niður sem skilar sér beint til notendanna m.a. í formi lægri lána. Nánar á vefsíðu Búmanna


Athugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja

Til baka