Atvinna með stuðningi (AMS) og Vinnusamningur

Vinnusamningur

Vinnusamningur öryrkja er samningur ætlaður til  að gera einstaklingum kleift að ráða sig til vinnu og/eða þjálfunar til starfa. Til að hafa möguleika á að fara á vinnusamning þarf einstaklingurinn að fá einhverjar geiðslur frá Tryggingastofnun Ríkisins, svo sem örorkulífeyri, örorkustyrk eða endurhæfingalífeyri. Miðað er við að einstaklingur hafi skerta starfsgetu og hafi ekki verulegar aðrar tekjur en greiðslur frá Tryggingastofnun. Það þýðir að einstaklingur þarf að hafa undir 350 þúsund krónur í laun á mánuði með desemberuppbót og orlofi. Þetta þýðir að einstaklingur sem er með 75% örorkumat og fær fullan örorkulífeyri getur auk örorkulífeyris haft um 109 þúsund í laun án þess að lífeyrisgreiðslur skerðist (upplýsingar fengnar í mars 2016). Hægt er að nota reiknivél Tryggingastofnunar til að skoða útreikninga. Forsenda þess að hægt sé að sækja um vinnusamninginn er að viðkomandi fái einhverjar greiðslur frá TR, lífeyrisgreiðslur eða örorkustyrk, sama hversu lág hún er.

Unnið er að breytingum á reglugerð um öryrkjavinnu (haust 2016).

Hvernig ber maður sig að?

Best er að panta tíma hjá ráðgjafa Vinnumálastofnunar.

Í gegnum umsjónaraðila er gerður samningur milli Vinnumálastofnunar og atvinnurekanda á almennum vinnumarkaði. Vinnumálastofnun endurgreiðir atvinnurekanda hlutfall af launakostnaði og launatengdum gjöldum. Hlutfallið sem Vinnumálastofnun greiðir fyrstu tvö árin eru 75% en greiðslan lækkar svo um 10% með 12 mánaða millibili þar til lágmarks endurgreiðsluhlutfalli er náð, en það er 25%. Endurgreiðslan fer aldrei undir 25% en það þarf að sækja um það árlega að halda því hlutfalli áfram. Vinnumálastofnun endurgreiðir atvinnurekanda mánaðarlega hlutfall af launum starfsmannsins gegn því að fá sent afrit launaseðla.

Hægt er að gera tímabundinn vinnusamning en lágmarkstími er 3 mánuðir en þegar um námsmenn er að ræða er möguleiki á að gera styttri samninga (t.d. vegna sumarstarfs).

Vinnusamning má gera bæði um fullt starf og hlutastarf, til dæmis um vinnu hálfan daginn en starfsmaður getur einungis gert samning við einn atvinnurekanda í senn. Starfshlutfall má vera að hámarki 100%. Gerður er samningur um kaup og kjör sem skal vera sá sami og er gildandi á hverjum tíma milli launþega og atvinnurekanda. Vinnumálastofnun tekur ekki þátt í greiðslu yfirvinnu, álagsgreiðslum eða bónusgreiðslum, nema í undantekningartilvikum en þá er sérstaklega samið um það. Í samningi skal tilgreindur vinnustaður og þau störf sem starfsmanni er ætlað að leysa af hendi. Skerðing bóta á starfstímabili fer eftir almennum ákvæðum um skerðingu bótagreiðslna á hverjum tíma samkvæmt tekjum.

Einstaklingur sem er kominn með vinnu getur haft samband við Vinnumálastofnun til að komast á vinnusamning ef hann óskar þess en endurgreiðslan er ekki afturvirk.
Atvinna með stuðningi (AMS)

Í gegnum  Atvinnu með stuðningi (AMS) fá þeir sem hafa skerta vinnugetu vegna andlegrar og/eða líkamlegrar fötlunar aðstoð við að finna starf á almennum vinnumarkaði. Þetta er árangursrík leið sem felur í sér víðtækan stuðning til að geta sinnt starfi á nýjum vinnustað.


Hverjir geta nýtt sér AMS?

  • Þeir sem hafa skerta starfsgetu
  • Þeir sem þurfa aðstoð við atvinnuleit 
  • Þeir sem þurfa þjálfun í starfi eða stuðning við að halda vinnu á almennum vinnumarkaði geta nýtt sér þjónustu AMS

Hvar sæki ég um AMS?Athugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja.

Til baka